werk

Kennisland/Lifehacking

logo kennisland

KennisLand is een onafhankelijke denktank die Nederland slimmer wil maken en bestaat nu 10 jaar.
Dit doen ze door middel van onderzoek, advies en projecten die de kenniseconomie ondersteunen.

Kennisland Nieuwsbrief.

Ook  http://lifehacking.nl/ begeeft zich op ongeveer hetzelfde vlak.

lifehacking is alles dat op een slimme onconventionele manier een probleem oplost.

‘Everyone has the ability to create clever ideas which convert business challenges into ripe opportunities.’

Standard